ÇEVİRİ

Mahkemeleri, dil hizmetlerini, resmi daireleri, avukatları, hukuk departmanlarını, noterleri, vergi danışmanlarını ve özel kişileri Türkçe ve Almanca dilli komünikasyonla ilgili tüm gereksinimlerinde destekliyorum.
Hukuk ve ekonomi metinlerini, kapsam ve dallarından bağımsız olarak tercüme ediyorum. Özellikle uzmanlık alanıma dahil olanlar:

 • Mahkeme kararları
 • Pasaport ve diğer kimlik dokümanları
 • Çalışma belgeleri 
 • Karneler
 • Vatandaşlığa alınma belgeleri
 • İkametgah belgeleri 
 • Doğum ve ölüm belgeleri
 • Vekaletname ve Miraslar  
 • Anlaşmalar
 • Kullanım kılavuzları
 • Sunumlar
 • Software
 • Web siteleri

ayrıca

 • Matematik ve bilgisayar branşında çeviriler de. 

Tasdikli Tercümeler
Genelde resmi daireler orijinal dokümanın bağlayıcı, tıpa tıp verilmesini sağlamak için içeriği doğru, tasdikli çeviriler talep ediyorlar. Resmi dairelere ve Mahkemelere sunmak için tasdikli tercümeler hazırlıyorum. Ben çevirmenlik sınavını kazanmış ve devletçe tanınmış, tercümeleri tasdiklemek için HAMM Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yetkilendirilmiş çevirmenim. Münster Başkonsolosluğu yeminli tercümanlar listesindeyim.